Realizujeme projekt ESF
Podporili násKRÚŽKY 2016/2017 - možnosť výberu
Maturita zo slovenčiny - Mgr. Krišková, utorok
Športový krúžok – Mgr. Serbák, pondelok
Učíme sa programovať - Ing. Sabolová, utorok
Stavebné modelovanie - Ing. Tokoš , štvrtok
Matematické výpočty - Ing. Gavronová
Nové trendy v stavebníctve - Ing. Hrešková, pondelok
Angličtina v každodenných situáciách - Mgr. Kimáková, utorok
Šachový krúžok - Mgr. Bačová
Svet sietí - Ing. Bača
Počítačová grafika - Ing. Volohda
Svet automobilov - Ing. Vaško, utorok
Konverzácia v anglickom jazyku - Mgr. Turcovská, utorok
Podnikanie na internete - Ing. Černega
Hasičský šport - Ing. Gališinová
Stránkové dni počas letných prázdnin
NovinkyPondelok od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Utorok od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Streda od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Štvrtok od 9,00 hod. do 12,00 hod.

Piatok od 9,00 hod. do 12,00 hod.
Červený kríž
NovinkyPäťčlenné družstvo prvej pomoci v zložení Daniel Burik, Dávid Končár, Dávid Zajac, Marcel Ždinák a Michal Bundža reprezentovali dňa 6. mája 2016 našu školu na súťaži, ktorú realizoval Slovenský Červený kríž v Humennom. Študenti sa zúčastňovali pravidelných stretnutí, kde získavali odborné vedomosti v oblasti zdravotníckej výchovy. Týmto sa chceme poďakovať za opätovné získanie pekného tretieho miesta na stupienku víťazov a reprezentovanie našej školy. SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.