Realizujeme projekt ESF
Podporili násDaroval som ...
Daroval som ...Začiatok školského roka na SOŠ polytechnickej v Humennom je už tradične spätý s darcovstvom krvi. Pod vedením Ing. Marcela Volohdu sa vybrali študenti darovať krv na hematologicko-transfuziologické oddelenie. Aspoň takýmto spôsobom sme chceli pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Oznam
Slávnostný začiatok školského roka 2017/2018 je 4. 9. 2017 o 7:40 v triedach. Študenti 1. ročníka sa zídu pred školou o 7:40, kde bude úvodné rozdelenie študentov.
OZNAM - 2. kolo prijímacích skúšok
Riaditeľ SOŠ polytechnickej v Humennom organizuje 2. kolo prijímacích skúšok na doplnenie posledných voľných miest do 1. ročníka.

Počet voľných miest:
mechanik hasičskej techniky - 4 miesta
informačné a sieťové technológie - 11 miest
operátor stavebnej výroby - 7 miest
mechanik stavebnoinštalačných zariadení - miesto
elektromechanik - úžitková technika - 7 miest
murár - 7 miest
stolár - 10 miest
stavebná výroba - 27 miest

Doručenie prihlášok na našu školu je do 12. 6. 2017. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20. 6. 2017.
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.