Realizujeme projekt ESF
Podporili násMajstrovstvá okresu v stolnom tenise
NovinkyDňa 29.11.2016 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev chlapcov stredných škôl. Družstvo našej školy v zložení Samuel Hudák, Juraj Hudák, Jozef Nedzbala a Michal Gezo obsadilo pekné druhé miesto. Naším chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
Školské Majstrovstvá Regiónu He,ML,VT a SV v šachu SŠ 16/17
Školské Majstrovstvá Regiónu He,ML,VT a SV v šachu SŠ 16/17Dňa 22.11.2016 sa študenti našej školy: Tibor Fečik, Marko Rubeš, Richard Jesenko, Damián Valalik a Jozef Labon zúčastnili školských majstrovstiev regiónu v šachu stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch šachového klubu Šachy Reinter v Humennom. Chlapci s nasadením zdolávali súperov a ich snaha bola ocenená. Okrem zisku cenných bodov, pre dvoch z nich mal úspech chuť zlatej a bronzovej medaily, čím si vybojovali postup do krajského kola. Usporiadateľovi ďakujeme za profesionálne zvládnuté podujatie, víťazom blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

Fotogaléria
IBobor na SOŠ polytechnickej
IBobor na SOŠ polytechnickejPo krátkej prestávke sa žiaci našej školy opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V školskom roku 2015/2016 sa konala súťaž v 38 krajinách a zapojilo sa do nej 1 312 253 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
Za našu školu súťažilo v kategórii JUNIOR spolu 29 žiakov študijného odboru IST prvého a druhého ročníka. V tejto kategórii to bolo spolu 8179 žiakov zo Slovenska. Úspešným riešiteľom sa stal žiak 1.A - Jozef Labon (druhý sprava na obrázku). Nad celoslovenským priemerom sa umiestnili aj žiaci 2.A Dominik Barnišin a Štefan Rapčo. Všetkým zúčastneným gratulujeme k odvahe súťažiť. Veď „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“.
Spracovala: Ing. Sabolová

Fotogaléria
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.