Realizujeme projekt ESF
Podporili násDeň otvorených dverí 2016
NovinkyDOD 2016
Máme to, prvé a druhé miesto!
Dňa 14.10,2016 sa zástupcovia žiakov prvého až štvrtého ročníka, študijného odboru Mechanik hasičskej techniky, zúčastnili branného preteku Plameň, organizovaný Okresným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany spoločne s OR a ZB HaZZ v Humennom. Žiaci absolvovali rôzne disciplíny ako streľba, hod granátom, povrazový rebrík, prvú pomoc, orientáciu v teréne, signalizáciu, určovanie HP a hasičskom útoku. Ich úsilie a príprava na súťaž bola premenená na prvé miesto (žiaci 4.C – J. Kochma, O. Bazár, D. Dzuňo, M.Sabol a D. Mišľan) a druhé miesto( žiačky a žiaci 3.C: Pindrochová M., Vargovčíková K, Moškuriak M., Tokár N. a Pindrochová L., žiačka 1.A triedy) Žiaci SOŠ polytechnickej či už bývalí, alebo terajší sú jednoducho najlepší.
Fotogaléria
ZRPŠ
Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 20. októbra 2016 (štvrtok) o 14. 30 hod., ktoré sa uskutoční v aule. Po jeho skončení bude pokračovať triedne rodičovské združenie. Vaša účasť je potrebná! Tešíme na spoluprácu.
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.