Realizujeme projekt ESF
Podporili násOZNAM - 2. kolo prijímacích skúšok
Riaditeľ SOŠ polytechnickej v Humennom organizuje 2. kolo prijímacích skúšok na doplnenie posledných voľných miest do 1. ročníka.

Počet voľných miest:
mechanik hasičskej techniky - 4 miesta
informačné a sieťové technológie - 11 miest
operátor stavebnej výroby - 7 miest
mechanik stavebnoinštalačných zariadení - miesto
elektromechanik - úžitková technika - 7 miest
murár - 7 miest
stolár - 10 miest
stavebná výroba - 27 miest

Doručenie prihlášok na našu školu je do 12. 6. 2017. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20. 6. 2017.
Rozpis ústnych maturitných skúšok
NovinkyRozpis ústnych maturitných skúšok nájdete TU.
Výsledková listina prijímacích skúšok
NovinkyVýsledková listina prijímacích skúšok 1.koloVýsledková listina prijímacích skúšok 1.kolo
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.