Realizujeme projekt ESF
Podporili násRozpis ústnych maturitných skúšok
NovinkyRozpis ústnych maturitných skúšok nájdete TU.
Výsledková listina prijímacích skúšok
NovinkyVýsledková listina prijímacích skúšok 1.koloVýsledková listina prijímacích skúšok 1.kolo
Celoslovenská súťaž v IT odbore
NovinkyCeloslovenská súťaž v IT odbore

Ja, Michal Kopáč, študent III. A, odboru mechanik počítačových sietí, som sa po týždni príprav vydal s Ing. Martinom Šírym do Bratislavy na celoslovenskú súťaž Junior Internet. Po dlhej ceste naprieč celým Slovenskom smerovali naše kroky zo železničnej stanice na Fakultu informatiky a informačných technológií STU, kde nás už očakávali organizátori súťaže. Po registrácii sme sa presunuli do auly na prezentáciu projektov súťažiacich rozdelených do piatich kategórií. Mnohé projekty boli extrémne zaujímavé, no našlo sa aj pár nepochopených autorov. Práve počas ich prezentácií sme sa snažili čas využiť efektívne a vychutnali sme si obedové menu, ktoré zabezpečili organizátori súťaže. Po skončení prezentácií a programu prvého dňa sme sa autobusmi presunuli na ubytovňu.
Po dobrom spánku sme sa na druhý deň pobrali späť na pôdu FIIT STU, kde už organizátori chystali ceny pre výhercov. Posledné prezentácie nám skončili a nasledovali zaujímavé prednášky rôznych odborníkov i ľudí z praxe (Ján Cifra, spoločnosť CITADELO a mnohí iní). Nasledovalo vyhodnotenie.
V kategórii grafický dizajn som získal špeciálne ocenenie firmy AMAVET.
Michal Kopáč, III. A

Mikkymu k jeho úspechu srdečne blahoželáme a prajeme veľa nápadov pri ďalších projektoch.

2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.