Realizujeme projekt ESF
Podporili násObvodné kolo v stolnom tenise
NovinkyDňa 09.02.2016 sa uskutočnilo v CVČ v Humennom obvodné finálové kolo družstiev chlapcov v stolnom tenise. Naše družstvo v zložení Samuel Hudák, Juraj Hudák, Peter Lorenčík a Jozef Nedzbala pod vedením Mgr. Mariána Serbáka po víťazstve v základnej skupine obsadilo po tuhom boji vo finálovej skupine pekné druhé miesto. O postupe na krajské kolo rozhodlo v náš neprospech pri rovnosti bodov horšie skóre. Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.
Valentínska kvapka krvi
Valentínska kvapka krviV duchu sviatku sv. Valentína, ktorý nie je len o zaľúbených, ale jeho poslaním je aj pomáhať druhým, sa v v piatok, 26. februára 2016, jedenásti študenti SOŠ polytechnickej v Humennom spolu s Ing. Marcelom Volohdom zapojili do akcie Valentínska kvapka krvi. Túto akciu každoročne organizuje Slovenský červený kríž. Jej hlavnou myšlienkou bolo rozdať sa pre druhých.

http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/zo-skoly/aj-my-sme-darovali-krv/
Žiaci SOŠ polytechnickej na FBI
Žiaci SOŠ polytechnickej na FBIDňa 5.2.2016 sa žiaci maturitného ročníka v študijnom odbore mechanik hasičskej techniky zúčastnili na Dni otvorených dverí, ktorý usporiadala Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) Žilinskej univerzity. Žiaci, ktorí plánujú po maturite pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole, mali možnosť oboznámiť sa s podmienkami a možnosťami vysokoškolského štúdia, s uplatnením absolventov v praxi, s priestorovým a materiálnym vybavením školy a mnohými ďalšími informáciami.
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.