Realizujeme projekt ESF
Podporili násMajstrovstvá kraja v atletike žiakov a žiačok stredných škôl
NovinkyMajstrovstvá kraja jednotlivcov žiakov a žiačok stredných škôl v ľahkej atletike

V piatok 5. mája 2017 sa v Prešove uskutočnili Majstrovstvá kraja jednotlivcov žiakov a žiačok stredných škôl v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci. V premenlivom počasí a silnej konkurencii naši reprezentanti zabojovali a dosiahli veľmi pekné výsledky. Filip Danko z I.B sa v skoku do diaľky umiestnil na 3. mieste a Patrik Kačmar z III.C vo vrhu guľou skončil na 2. mieste.
Našim reprezentantom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v ľahkej atletike
NovinkyDňa 25. 04. 2017 sa v areáli Gymnázia L. Svobodu v Humennom uskutočnili Majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov v ôsmich disciplínach. V konkurencii siedmich stredných škôl naši zástupcovia vybojovali 8 medailí, z toho 3 bronzové, 3 strieborné a 2 zlaté. Konkrétne:
Samuel Ptáček (I. B) – 3. miesto v behu na 3000 m,
Kristián Hegeduš (IV. D) – 3. miesto v skoku do diaľky,
Filip Danko (I. B) – 3. miesto v šprinte na 100 m,
René Burik (III. B) – 2. miesto v šprinte na 200 m,
Michal Keleman (III. C) – 2. miesto v behu na 800 m,
Simon Bilý (IV. B) – 2. miesto v skoku do výšky,
Patrik Kačmár (III. C) – 1. miesto vo vrhu guľou a
Filip Danko (I. B) – 1. miesto v skoku do diaľky.

Našim chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Patrikovi Kačmárovi a Filipovi Dankovi blahoželáme k postupu na krajské kolo.
Branné súboje stredoškolákov
NovinkyDňa 31.03.2017 sa žiaci 4.C triedy : Dávid Dzuňo, Jaroslav Kochma, Jaroslav Pitlanič, Ondrej Bazar, Martin Bučko, Lukáš Mišlan, odbor 2447 K mechanik hasičskej techniky, zúčastnili v Bardejove, na projekte s názvom: „Branné súboje stredoškolákov“, ktoré organizuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ozbrojené sily Slovenskej republiky primárne pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl v každom samosprávnom kraji Slovenskej republiky na podporu vlastenectva a branných zručností.
Cieľom tohto projektu bola snaha o maximálne plnenie úloh ministra obrany Slovenskej republiky vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť obrany, s dôrazom na skvalitnenie prípravy obyvateľstva na obranu štátu vo výchovno-vzdelávacom procese a podporu zvyšovania vlastenectva a branného povedomia občanov SR v duchu národných a vojenských tradícií a podpora vlastenectva, budovanie branného povedomia medzi mladými ľuďmi a predovšetkým medzi študentmi končiacich ročníkov stredných škôl.
Z tejto akcie si žiaci priniesli nielen mnoho zážitkov a informácií, nových kamarátov, ale tiež druhé miesto v rámci Prešovského samosprávneho kraja Slovenskej republiky za silnej podpory spolužiakov 4.C triedy. Preto im patrí jedno veľké: „ ĎAKUJEME!“

2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.