Realizujeme projekt ESF
Podporili násPísomná forma maturitnej skúšky
Best In English-Angličtinár roka
NovinkySúťaže Angličtinár roka, známej tiež pod menom Best in English sa v ročníku 2016 (30. novembra) zúčastnilo 15 107 študentov zo 683 škol z 28 krajín Európy. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 2 937 študentov zo 142 rôznych škôl. Do tejto suťaže sa zapojila aj naša škola(14 študentov) ktorí vypracuvávali test z AJ v jazykovom laboratoriu v odvetviach Language in Use, Reading a Listening od urovne A1-C1.
Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ
Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠPíšte čitateľne veľkým tlačeným písmom! Údaje neprepisujte!
Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Pokyny na vypĺňanie prihlášky na VŠ

Pokyny VŠ - údaje školy
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.