Realizujeme projekt ESF
Podporili násZoznam tried
TriedaTriedny učíteľ
I.AMgr. Mária Bačová
I.BMgr. Miroslava Kimáková
I.CMgr. Nataša Ištvanová
I.DIng. Ľubomír Černega
I.EIng. Martin Širý
II.AMgr. Ernest Gomboš
II.BIng. Anežka Hrešková
II.CMgr. Lenka Turcovská
II.DMgr. Marián Serbák
II.EIng. Dana Habaľová
III.AIng. Anton Bača
III.BIng.Lukáš Tokoš
III.CIng. Jozef Vaško
III.DMgr. Miriama Krišková
III.EMgr. Jana Kubaliaková
IV.AIng. Eva Baková
IV.BPaedDr. Alena Matejková
IV.CIng. Marcel Volohda
IV.DIng. Anna Sabolová
IV.EIng. Lucia Gališinová
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.