Realizujeme projekt ESF
Podporili násZamestnanci (Pedagogickí)
Ing. Anton Bača
učiteľ odborných predmetov

Mgr. Mária Bačová
učiteľka odborných predmetov

Ing. Eva Baková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Bc. Marek Bálint
majster praktického vyučovania

Jozef Burda
majster praktického vyučovania

Ing. Ľubomír Černega
učiteľ odborných predmetov

Ing. Ján Džugan
učiteľ odborných predmetov

Ing. Lucia Gališinová
učiteľka odborných predmetov

Ing. Eva Gavronová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Ernest Gomboš
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Dana Habaľová
učiteľka odborných predmetov

Ing. Anežka Hrešková
učiteľka odborných predmetov

Mgr. Emília Chomaničová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Nataša Ištvanová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Bc. Martin Karas
majster praktického vyučovania

Mgr. Miroslava Kimaková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Bc. Miloš Kováč
majster praktického vyučovania

Mgr. Miriama Krišková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Jana Macejková
majsterka praktického vyučovania

PaedDr. Alena Matejková
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Jaroslav Murnik
majster praktického vyučovania

Jozef Pňakovič
majster praktického vyučovania

Ing. Anna Sabolová
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Ladislav Salák
majster praktického vyučovania

Marián Savkanič
majster praktického vyučovania

Mgr. Marián Serbák
učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Martin Širý
učiteľ odborných predmetov

Bc. Jozef Taňkoš
majster praktického vyučovania

Bc. Pavol Taňkoš
majster praktického vyučovania

Ing. Lukáš Tokoš
učiteľ odborných predmetov

Mgr. Lenka Turcovská
učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Jozef Vaško
učiteľ odborných predmetov

Ing. Marcel Volohda
učiteľ odborných predmetov
2694 M
informačné a sieťové technológie
Naučíš sa spravovať počítačové siete, servery, databázy a tvoriť programy, ktoré pracujú s informáciami. Po ukončení štúdia získaš maturitné vysvedčenie.

Chcem vedieť viac !
2682 K
mechanik počítačových sietí
Získaš vedomosti a zručnosti z oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí a komunikačných systémov. Po ukončení štúdia nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
2447 K
mechanik hasičskej techniky
Nadobudneš vedomosti a zručnosti potrebné pri výkone hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pomocou požiarnej techniky. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3658 K
mechanik stavebno-inštalačných zariadení
Získaš vedomosti a zručnosti potrebné pri realizácii, údržbe a oprave inštalácií, vykurovania a plynovodov. Nadobudneš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !
3656 K
operátor stavebnej výroby
Naučíš sa všetko o stavebných výkresoch, stavebných materiáloch a technológiách, vykonávať stavebné úpravy. Získaš maturitné vysvedčenie a výučný list.

Chcem vedieť viac !

Učebné odbory
Ponúkame aj možnosť štúdia v trojročných odboroch s výučným listom a v dvojročnom odbore s možnosťou dokončiť si deviaty ročník.

Zobraziť všetky učebné odbory.